Флудитек

ПРЕДИМСТВА НА ТЕЧНИТЕ ФОРМИ:

  • Бърза и пълна абсорбация
  • Бързо действие
  • Висока ефективност
  • Осигурена бионаличност

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

 

От познатите продукти, модификатори на мукуса, CARBOCISTEINE, производно на L- cisteine с блокирана тиолна група е широко използван и добре проучен в клиничната практика от гледна точка на безопасност и ефективност при употреба с опита на повече от 20 години приложение Greandjean at all 2000 - Effects of mucolitics.

Активното вещество на FLUDITEC - Carbocisteine е мукорегулиращо средство, което действа върху гел-фазата на бронхиалните секрети, чрез моделиране на метаболизма на секреторните клетки, подобрява подвижността на патологичните секреции, улеснява отхрачването и осигурява проходимостта на дихателния тракт.

FLUDITEC има привилегировано място сред голямото многообразие от мукус - модифициращите лекарствени продукти, защото е доказано, че той ефективно активира и стимулира ензима сиалил - трансфераза. По този начин спомага за синтеза на муцини, богати на сиалива киселина, като резултатът е намаляване на неутралните муцини в полза на сиаломуцините. Те позволяват да се замести патологичната секреция с физиологична (възстановява структурата на мукуса). От гледна точка на реологията на бронхиалния секрет, тази стимулация на секреция на сиалумуцини се съпровожда с намаляване на вискозитета и увеличаване еластичността на бронхиалните секрети като се подобрява мукуцилиарния транспорт.

Тъй като сиаломуцините инхибират кинините, FLUDITEC ограничава възпалението на мукозата при пациенти на вторично инфектиран хроничен бронхит, което е доказано хистологично. FLUDITEC видимо намалява и хипервискозитета на храчките.

На последно място FLUDITEC инхибира активността на бактериалните ензими, като по този начин намалява разграждането на сиаломуцините по време на инфекция. Вентилирани пациенти по време на интензивни грижи имат често увреден мускусен транспорт. Това води до задържане на секреции и нозокимиална пневмония. Изследвания показват, че FLUDITEC пречи на прикрепването на микроорганизма към стените на фарингеалните епителни клетки инвитро. Същото изследване показва, че FLUDITEC блокира прикрепването на Streptococcus pneumonia към човешки епителни клетки, като действа и на клетките и на бактерия Microb Parholog.