Поверителност

Политика на защита на личните данни предоставени чрез контактната форма на сайта www.fluditec.bg

 

В съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Ви информираме, че:

 • Личните данни, които попълвате в контактните форми на този сайт, се получават в официалната електронна поща innotech_bulgaria@blizoomail.bg на администратор: ТП ЛАБОЛАТОАР ИНОТЕК ИНТЕРНАСИОНАЛ (LABORATORY INNOTECH INTERNATIONAL), ЕИК 131241460, адрес гр. София, р-н Слатина, кв. Изток, ул. д-р Любен Русев 22, ап.3
 • Личните данни, които се обработват при получаване на запитване чрез контактната форма са: Вашето име, електронна поща и телефон за връзка
 • Гореспоменатите лични данни се обработват с цел да се даде отговор на Вашето запитване.

Данните се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

 

Личните данни предоставени чрез контактната форма в уеб сайта:

 • НЕ се предоставят на трети лица; 
 • НЕ се използват за профилиране;
 • НЕ се  използват за директен маркетинг;
 • Се изтриват в тримесечен срок.

 

Като субект на личните данни имате следните права съобразно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, а именно:

 • Да искате достъп до личните данни;
 • Да искате корекция, изтриване или ограничаване на обработването на данните;
 • Да правите възражения срещу обработването на данните;
 • Право на преносимост на данните.

 

Когато изпратите запитване чрез контактните форми намиращи се на сайта www.fluditec.bg Вие отбелязвате, че сте съгласни с обработката на посочените лични данни съгласно гореизложената Политика на защита на личните данни.